VoIP-tjänsten är en modern och förmånlig telefontjänst som erbjuds fiberkunder.
VoIP-tjänsten motsvarar helt den traditionella telefontjänsten där samma nummer och apparat
kan användas. Med en VoIP-telefon kan även videosamtal göras.
Vi erbjuder även VoIP - växeltjänster för företag.

Avgifter  

Månadsavgift (aktieägare)

Månadsavgift (icke aktieägare)

3,02 €/mån

12,17 €/mån


Samtalsavgifter
 
Samtal till fasta nummer i Finland 8,35 c/samtal + 4,5 c/min
Lokalnätsavgift (lna) 8,35 c/samtal + 2,08 c/min
Mobilsamtal 17,27 c/min + lna
*118 nummertjänst, vardagar kl. 8-18 3,34€/samtal + 0,94€/10 sekunder
*118 nummertjänst, övriga tider 3,76€/samtal + 1,04€/10 sekunder

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

* Under samtalet debiteras lokalnätsavgift. Förenande av samtal ingår i priset. Om samtalet förenas till ett avgiftsbelagt

företags- eller tjänstenummer, debiteras under samtalet det för tjänsten gällande priset.

 

I prisen ingår moms 24%