KIT VoIP

VoIP-tjänsten är en modern och förmånlig telefontjänst som erbjuds fiberkunder.
VoIP-tjänsten motsvarar helt den traditionella telefontjänsten där samma nummer och apparat
kan användas. Med en VoIP-telefon kan även videosamtal göras.

KIT VoIP Växel

KIT VoIP växel -tjänsten är en fullständig växeltjänst som inte kräver andra investeringar än telefonapparaterna och en fungerande internet-kontakt.

 

Avgifter

Månadsavgifter  

KIT VoIP (aktieägare) 

6,50 €/mån

KIT VoIP (icke aktieägare)

17,00 €/mån

KIT VoIP Växel (3 el. flere nummer)

9,92 €/nr./mån

KTAB VoIP

8,90 €/mån


Samtalsavgifter
 

Samtal till fasta nummer i Finland

8,35 c/samtal + 4,5 c/min

Lokalnätsavgift (lna)

8,35 c/samtal + 2,08 c/min

Mobilsamtal

17,27 c/min + lna

*118 nummertjänst, vardagar kl. 8-18

3,34€/samtal + 0,94€/10 sekunder

*118 nummertjänst, övriga tider

3,76€/samtal + 1,04€/10 sekunder

 

* Under samtalet debiteras lokalnätsavgift. Förenande av samtal ingår i priset. Om samtalet förenas till ett avgiftsbelagt företags- eller tjänstenummer, debiteras under samtalet det för tjänsten gällande priset.

I prisen ingår moms 24%