Driftsmeddelanden

Problemen är åtgärdade!

Om det trots allt ännu är någon tjänst som inte fungerar som den skall, kontakta vår kundtjänst på 02 420700.

 

 

Det förekommer störningar i internet- och IPTV-tjänsterna på Kimito området. Störningarna började ca. kl. 5.00 och reparationsarbetet pågår. 

Vi beklagar för de problem som detta orsakar,

 

Kimito Telefon Ab