Kimito Telefon är ett tidsenligt år 1901 grundat företag som erbjuder betydligt mer än bara traditionella telefontjänster. Kimito Telefon satsar målmedvetet på moderna IT-tjänster så som fiber till hemmet, snabba Internet anslutningar, telefoni och TV. Kimito Telefons nätverksamhetsområde är Kimitoön.

Hos oss hittar du ett mångsidigt utbud av datorer, telefoner, installations- och servicetjänster för både hemmet och företaget. Vår butik och kundtjänst finns i Kimito centrum Vretavägen 11, välkommen att besöka din egen KIT-butik !

Vår personalKIT Allmänna avtalsvillkor 1.2.2021

Specialvilkor för KIT fiberanslutning_01012024

Kimito Telefon allmänna villkor för företag

Kimito Telefon kundregister Registerbeskrivning.pdf

Administration

Det högsta beslutande organet i Kimito Telefon Ab är bolagsstämman, där kan varje aktieägare utöva sin beslutsrätt. Den egentliga bolagsstämman hålles på en av styrelsen fastställt datum senast sex månader efter att bokslutsperioden gått ut. Styrelsen har fem medlemmar.
För den dagliga verksamheten ansvarar företagets verställande direktör och övriga organisation.

Verkställande direktör

Christian Lindroos
Tel. (02) 420 735, 044 014 0394

Styrelse

Nyström Klas, ordförande
Nurmi Michael, medlem
Byman Pål, medlem
Liljeqvist Wilhelm, medlem
Storberg Åsa, medlem