Dataservice

Känns din dator trög? Tar det lång tid att starta upp? Är det något som ej fungerar?
Vi erbjuder dataservice för såväl privat- som företagskunder. Du kan antingen hämta din dator till oss eller så kommer vi och utför servicen på plats.

 

IT- installationer

Att byta dator kan kännas krångligt med att flytta bilder, e-post meddelanden, ställa in konton och program o.s.v.

Vi gör detta och allt fler kunder vill ha s.k. "nycklarna i hand lösning" där dom beställer datamaskinen eller mobiltelefonen färdig installerad med alla program och tillbehör, färdig att ta i bruk. Du behöver bara välja den nya datorn så fixar vi resten.

Vi utför också fullständiga server- och nätverksinstallationer och kan ta hand om hela IT-infran om så önskas.

 

Datanätinstallationer

Behovet av antingen tråd- eller trådlösa (WiFi) eller kombinerade datanät i hemmet eller företaget ökar i takt med att digitala tjänster ökar. Vi diskuterar behoven och erbjuder de bästa lösningarna.

 

MÄRK!

Hushållsavdragets tillämpningsområde har utvidgats till installation, underhåll och handledning i fråga om apparatur som hänför sig till data- och informationsteknik.