Driftsmeddelanden

På torsdagen den 5.11.2015 kl. 9:00 – 9:15 görs det en uppdatering i Watson-tjänsten. Arbetet orsakar några minuters avbrott i tjänsten. Avbrottet påverkar inte program som man sparat. Andra funktioner fungerar inte under uppdateringen.

Vi beklagar de avbrott som uppdateringen förorsakar.

Fel kan förekomma i inspelningar 2.11.2015 kl. 16.40 - 21.30. Dessa inspelningar går inte att få tillbaka.

Vi beklagar störningarna.

I Watson-tjänsten förekom problem med spolningen, vilket åtgärdades 21.10.
Boxarna bör dock startas om förrän de börjar fungera på rätt sätt. 

 

På torsdagen den 29.10.2015 kl. 8:30 – 8:45 görs det en uppdatering i Watson-tjänsten. Arbetet orsakar några minuters avbrott i tjänsten. Avbrottet påverkar inte program som man börjat se på innan uppdaterandet påbörjats. Andra funktioner fungerar inte under uppdateringen.

Vi beklagar de avbrott som uppdateringen förorsakar.

Det utförs servicearbete i Watson -tjänsten den 14.10.2015 kl. 00:00 – 06:00. På grund av arbetet kan det förekomma flera korta avbrott i tjänsten (omstart av tjänsten). Dessa avbrott varar högst några minuter. Avsikten är att förbättra systemets funktionalitet och stabilitet.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

Fel kan förekomma i fredagens till söndagens inspelningar (9-11.10.2015). Dessa inspelningar går inte att få tillbaka.

Den 12.10.2015 kl. 9:00 – 12:00 görs det en uppdatering i Watson-tjänsten. Uppdateringen förbättrar produkterna, användbarheten samt gränssnittet. I samband med detta uppdateras också kundernas apparater, vilket kräver en omstart av apparaten.

Felet åtgärdat

Det utförs servicearbete i Watson -tjänsten den 9.9.2015 kl. 00:00 – 06:00. På grund av arbetet kan det förekomma flera korta avbrott i tjänsten (omstart av tjänsten) mellan kl. 03:00 – 06:00. Dessa avbrott varar högst några minuter. Avsikten är att förbättra systemets funktionalitet och stabilitet.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.