Driftsmeddelanden

Vi förbättrar vårt nät i Dalsbruksområdet. Arbetet orsakar avbrott i Internet- och Watson-tjänsten.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

Under serviceavbrottsnatten 11.5. förekommer det avbrott i internet- och Watson-tjänsterna

I maj-månads landsomfattande serviceavbrott på natten mellan tisdag och onsdag 11.5.2016 utförs servicearbeten i Kimito Telefons och andra operatörers nät. P.g.a. servicearbetena förekommer det avbrott i Internet- och Watson-tjänsterna kl. 00:00 – 06:00. Vi beklagar den eventuella olägenheten.

Digita utför servicearbete i datakommunikationssystemet under tisdagen den 12.4. kl. 00:00 – 06:00. Arbetet förorsakar ett flertal korta avbrott i våra tv-tjänster. Man strävar till att avbrotten hålls så korta som möjligt. Vi beklagar de störningar arbetet medför.

Det utförs servicearbete i Watson -tjänsten den 13.4.2016 kl. 00:00 – 06:00. På grund av arbetet kan det förekomma flera korta avbrott i tjänsten mellan kl. 02:00 – 04:00. Avsikten är att förbättra systemets funktionalitet, stabilitet samt säkerhet.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

Vi förbättrar vårt elförsörjningssystem 23.3.2016 fr.o.m kl. 4.00. Arbetet orsakar avbrott i fasta telefonförbindelserna i Kimito centrumområdet.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

Ett fel uppstod i Watson -tjänsten kl. 9.53 men reparationsarbetet är redan påbörjat.

Vi beklagar störningarna.

**Felet reparerades kl. 15.00.

 

Vi utför servicearbete i vårt nät 10.2.2016 03.00-05.00 som orsakar ett kort avbrott i våra Internettjänster.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

Det utförs servicearbete i Watson -tjänsten den 10.2.2016 kl. 00:00 – 06:00 och 09:00 – 10:00. På grund av arbetet kan det förekomma flera korta avbrott i tjänsten (omstart av tjänsten) mellan kl. 02:00 – 04:00 samt mellan kl. 09:00 – 10:00 då hela Watson-tjänsten är avstängd, även lagring av program. Avsikten är att förbättra systemets funktionalitet, stabilitet samt säkerhet.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

 

 

På grund av arbetet förekommer det avbrott i Watson-sändningarna måndag 4.1. kl. 10-10.30. Avbrottet påverkar alla kanaler.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

Vi förbättrar vårt nät 25-26.11.2015, medan service-arbetet utförs kan avbrott i tjänsterna uppstå på följande områden:
Dalby/Strömma
Elmdal
Mark
Påvalsby

Vi beklagar de oangelägenheter som service-arbetet möjligen orsakar.