Driftsmeddelanden

felet utreds.

Samarbetspartner förbättrar nätet. Det kan förekomma avbrott 13-14.6 mellan kl 00.00-06.00.

En uppdatering till watson kommer idag.
Boxen meddelar om saken.

Digita utför ändringsarbeten i antennätet onsdagen den 17 maj kl. 00.00–12.00. Arbetet förorsakar inga ändringar i kanalerna, men medan arbetet pågår kan det  förekomma i Watsontjänst avbrott i sändningarna på de fria kanalerna.

På onsdagen 12.4.2017 utförs i Watson-tjänsten servicearbeten, som förbättrar bakgrundssystemens funktion och stabilitet. På grund av servicearbetena kan det förekomma korta avbrott i Watson-tjänsten kl. 02.00 - 04.00.

Det utförs servicearbeten i Watson-tjänstens bakgrundssystem, vilket förbättrar funktionaliteten och stabliteten. På grund av arbetena kan det förekomma korta avbrott i Watson-tjänsten 22.3. mellan kl. 02.00 och 04.00. Vi beklagar den eventuella störningen.

Vi utför underhållsarbeten i bakgrundssystemen till Watson, och därför är det avbrott i tjänsten ti 14.3.2017 kl. 9.00–11.00.

Under avbrottet utför vi underhållsarbeten för att förbättra och stabilisera bakgrundssystemen, och vi gör också förberedelser för att införa de nya mobilapparna och förbättrar sökfunktionen i Filmuthyrningen.
Medan underhållsarbetena pågår kan man inte använda Watson och inte heller spela in eller lagra program.

Vi beklagar eventuella olägenheter på grund av avbrottet.

Vi förbättrar nätverket på området Björkboda 15.2.2017 03.00 - 06.00. Detta inverkar på samtliga abonnenter på området och kan även orsaka störningar i Watson-tjänsten och WiMAX-förbindelser.
Vi beklagar de störningar arbetet förorsakar.

Serviceavbrott i Watson 7.2.2017 kl. 9.00–11.00

Vi utför service i bakgrundssystemen till Watson, så det är avbrott i tjänsten tisdag 7.2.2017 kl. 9.00–11.00.
 Vi beklagar de olägenheter som avbrottet eventuellt medför.

Servicearbete 1.2.2017 03.00 - 06.00
Vi förbättrar nätverket på området Dalsbruk-Söderlångvik-Kasnäs 1.2.2017 03.00 - 06.00. Detta inverkar på samtliga abonnenter på området.
Vi beklagar de störningar arbetet förorsakar.