Driftsmeddelanden

Under veckoslutet var det problem med IPTV-tjänsten i Dalsbruk med omnejd. Omfattande tekniska ändringar gjordes för att garantera störningsfria sändningar. Ändringarna var färdiga på lördagen ca kl. 21.15.