nhk swe

NHK WORLD-JAPAN är den Japanska publik service organisationens internationella tjänst.
Den förser världen med den senaste informationen om Japan och Asien.
Kanalen erbjuder tittaren ett Japanskt perspektiv på nyheter, kultur och traditioner.


Bonuskanalen hittar du på kanalplats 62

2021 fotboll

Äntligen dags!

Den 11 juni är det äntligen dags för fotbolls EM att dra i gång. Finlands första stora mästerskap i fotboll, som vi väntat.

Visste du att med mobil-IPTV kan du följa matcherna på mobil eller läsplatta precis när, var och hur du vill.
För att ladda ner appen behöver du ha vår IPTV-tjänst. Gå in under ikonen ”Butik” i din IPTV-box och köp tjänsten eller ta kontakt med oss.

Köper du tjänsten nu och har den minst till sista augusti så bjuder vi på juli månad gratis.
Du kan se hur mycket fotboll du vill på stugan, i båten eller på stranden! Mobil-IPTV kostar endast 2€/mån.

Kampanjen gäller under juni 2021

juniori swe 1

C More Juniori är barnens egna kanal, som erbjuder traditionella serier för barn i alla åldrar, nya bekantskaper,
oförglömliga inhemska favoriter samt barnens egna filmkväll! Och allt detta på finska.

Bonuskanalen hittar du på kanalplats 62

Finländare som använde mobila dataanslutningar hade dubbelt mer nätverksstörningar än de som använde fiber, säger en färsk undersökningsom utförts av Finnet-gruppen. Nätverksstörningar framkommer speciellt hos dem, som bor på landsbygden.

 

Infograafi 4 internet är viktigt SWE


I Finnet-förbundets undersökning kom det fram, att 30 % av användarna hade nätverksstörningar nu och då, medan 7 % hade störningar kontinuerligt. Hos dem som använde fiber var motsvarande siffror 14 % och 2 %. Vi frågade också fiberanvändarna hur många av dem som skulle avstå från fiber – endast 3 % skulle överväga och 1 % skulle säga upp anslutningen.

- Nätverksstörningar spelar en stor roll för de enskilda företagen och för det hela finska samhället. Det är inte värt att nöja sig med nätverksstörningar, då det finns lösningar till problemen. Ibland kan felet finnas i den egna bostadens eller arbetsplatsens trådlösa nät, men enligt undersökningen är det valet av anslutningstyp som har en stor inverkan, säger Finnet-förbundets verkställande direktör Jarmo Matilainen.

I undersökningen frågade man hur nätverksstörningarna inverkar på de tjänster, som används via nätet. Mest problem märkte man vid användningen av streamingtjänster, var mobilanslutnings-användarna hade dubbelt fler nätverksproblem jämfört med fiberanvändarna. De svarande upplevde också att nätverksstörningarna inverkade på videosamtalens kvalitet, utförandet av distansarbete samt användningen av nätverkstjänster.

Den regionala jämlikheten och flerplatsboende är beroende av nätverksanslutningar

De som bor på landsbygden rapporterar oftare om återkommande nätverksstörningar. När ca 5 % av alla svarande upplevde nätverksstörningar hela tiden, fördubblades motsvarande siffra ute på landsbygden upp till hela 11 %.
Man frågade ännu skilt av dem, som bor på landsbygden samt dem som använde fiber på stugan om fiberns inverkan på boende och vardagen. Två av tre var av den åsikten, att fibern kommer att öka möjligheterna till distansarbete och hälften upplevde, att fiberanslutningen möjliggör att det i fortsättningen går att bosätta sig på landsbygden.

- Ur den regionala jämlikhetens synvinkel ligger sådana kommuner var fibernätet är utbyggt mycket bättre till, än de som är beroende av mobila anslutningar. Speciellt för personer, som arbetar med expertuppgifter är en fungerande nätförbindelse den viktigaste investeringen med tanke på utförande av arbete, viktigare än exempelvis en bil. Många tycker dock, att inköpet av en ny bil är mera motiverat och prutar på nätförbindelsen, säger Matilainen.

Fiber möjliggör företagsverksamhet och ökar dragningskraften

Hälften av de svarande, som bodde på landsbygden samt de, som använde fiber på stugan upplevde att fiberanslutningen möjliggör utövande av företagsverksamhet samt utvecklande av nya tjänster. Ungefär hälften av samma grupp var av den åsikten, att fibern lockar nya invånare till området.

- På många håll förstår man inte ännu att folk flyttar bort från orter där det inte finns fiber. Områdets framtid och dragningskraft är helt beroende av fungerande förbindelser. Man skall ha möjlighet att leva och arbeta, utan att fundera på nätförbindelsen – även om man är bosatt i stan en del av tiden.

Områdets dragningskraft blir allt större, när man stöder flerplatsboende med goda förbindelser.


Finnet-förbundets ”Finland behöver fiber”-projekt utförde undersökningen om fiber och nätförbindelser hos Kantar i mars 2021. Målgruppen var 15-79 åriga finländare. Mängden svarande var 1050.


Tilläggsuppgifter:
Jarmo Matilainen, Finnet-förbundet, verkställande direktör, tfn. 044 72 8210, jarmo.matilainen(at)finnet.fi


Finnet-förbundet
Finnet-förbundet rf, som är grundat år 1921, är de regionala ICT-bolagens centralorganisation och samar-betsorgan. Förbundet har 19 medlemsbolag inkl. dotter- och intressebolag, vars sammansatta omsättning år 2019 var c. 240 miljoner euro. Bolagen sysselsätter över 1500 personer.

toto6 swe

Tototv 6 är månadens bonuskanal i maj för våra IPTV -kunder.

Tototv - Paketet för hästsportens vänner! Varje år visas travsport i över 500 direktsändningar. Förutom kvällstraven som visas på vardagar går två trav på lördag och två trav på söndag på programmet de flesta helger.
Dessutom visas även starter och lopp av internationell toppklass.


Bonuskanalen hittar du på kanalplats 62

Finnet-gruppens färska undersökning berättar att den största delen av de finländare som nu arbetar på distans, i fortsättningen tänker göra det oftare än de gjorde under tiden innan coronapandemin. Av dem som svarade på undersökningen, hade fiberförbindelsernas användare minst störningar i sina nätförbindelser. Förutom en tillförlitlig och snabb förbindelse, ställer distansarbetet även krav på nya typer av ledarskaps- och interaktionsförmågor hos förmännen.

 

Finnet infograafi SWE 02

Med praktiskt taget ett enda digitalt hopp började ett stort antal finländare jobba på distans för ungefär ett år sedan. Enligt Finnet-förbundets färska undersökning kommer två tredjedelar av de finländare som nu jobbar på distans, att fortsätta distansarbeta oftare i jämförelse med tiden innan coronapandemin. För att distansarbetet ska vara smidigt och produktivt måste arbetsredskapen och nätförbindelsen vara i skick. Var fjärde svarande berättade att nätförbindelsens störningar påverkat distansarbetet.

Enligt undersökningen är det allmänt med störningar i nätförbindelsen, uppemot en tredjedel hade upplevt fördröjningar eller att förbindelsen varit långsam till en viss del eller konstant. I förekomsten av störningar var det ändå märkbara skillnader mellan olika slags förbindelsetyper. De som klart hade minst störningar använde sig av en fiberförbindelse, bara ungefär var sjätte fiberanvändare upplevde störningar.

– Fiberns överlägsenhet är inte någon överraskning för oss. Optisk fiber är den mest stabila, energieffektiva och pålitliga förbindelsen. Om man är ute efter smidigt och produktivt distansarbetande, så finns det inget annat alternativ än fiber, säger Finnet-förbundets verkställande direktör Jarmo Matilainen.

Nätförbindelsens störningar påverkade distansarbetandets smidighet på olika sätt beroende på arbetsbeskrivning. Enligt undersökningen påverkades bland annat videosamtalen av fördröjningar eller en långsam förbindelse.

– Om arbetsuppgifterna inkluderar distansmöten med ett flertal personer, är störningar i nätförbindelsen förödande med produktiviteten i åtanke. Deltagarna väntar på dem som fallit bort från mötet och upprepar samma saker för dem.

Den väl förberedda presentationen känns inte övertygande då presenteraren för tredje gången börjar om från början. Fiberns överlägsenhet märks speciellt tydligt när man laddar upp bilder till nätet eller då det samtidigt är många som använder samma förbindelse.

I undersökningen frågades fiberförbindelsernas användare även skilt om sina upplevelser av distansarbete. Ungefär två tredjedelar av de svarande bedömde att fiberförbindelsen möjliggör distansarbetande. Tack vare en tillförlitlig fiberförbindelse fungerade videomöten utan fördröjningar, var till fiberförbindelsens dataöverföringsförmåga är överlägsen i jämförelse med andra teknologier.


En fungerande nätförbindelse är grunden för ledarskap och interaktion

Ur företagens synvinkel har coronatiden ställt krav på förmännen i form av att lära sig en helt ny typ av ledarskap, bemötande och interaktionsförmåga. En tillförlitlig nätförbindelse är i en kritisk roll när teamet ska samarbeta över långa avstånd.

– På kontoret har det varit lätt att lägga märke till vilka som är mer självständiga och vilka som behöver råd, stöd och en samtalspartner. Videosamtal hjälper till att mötas, men det finns inte riktigt någon som önskar hjälp eller stöd via en skärm som fylls av en pixlad förman som ryckigt svävar mot en suddig bakgrund. För smidigt distansarbete behövs en snabb och tillförlitlig nätförbindelse till varje bostads- och företagsfastighet oberoende av dess läge, säger Matilainen.
I förverkligandet av distansarbete ser Matilainen fortfarande problem, framför allt i avsaknaden av att möta människor samt avsaknaden av praktiska, kontorsliknande arbetsutrymmen. Å andra sidan har alldeles nya möjligheter öppnats upp tack vare det platsoberoende arbetet och möjligheten att på ett bättre sätt använda tiden som frigjorts från arbetsresorna.

– De smartaste arbetsgivarna utvecklar nu sätt att stöda platsoberoende arbete, vilket i fortsättningen kommer att ge dem de mest effektiva arbetstagarna. I fortsättningen är det bara få arbetsuppgifter som ständigt kommer att göras från kontoret. Människorna vill ha mer möjligheter till arbete, företagande, självutveckling och fritid. Här är en pålitlig och snabb nätförbindelse i nyckelposition.

Med hjälp av Kantar genomförde Finnet-förbundets Finland behöver fiber -projekt en undersökning om fiber och nätförbindelser i mars 2021. Målgruppen bestod av 15–79 åriga finländare. Sammanlagt 1050 svarade på undersökningen. På projektets hemsida publiceras innehåll baserat på de teman som lyfts fram i undersökningen.

Finnet infograafi SWE 01

 

 

history swe

Viasat History HD är månadens bonuskanal i april för våra IPTV -kunder.

Kanalen bjuder på fängslande historier som berättas på ett modernt sätt. Med fokus på europeisk historia avslöjas hemligheter från förr och hur historien påverkar oss idag. Djupdyk i historiens spännande värld!


Bonuskanalen hittar du på kanalplats 62

cmore f1 3200x1800 formula LOGO

Den rekordlånga säsongen 2021 med hela 23 deltävlingar kör igång den 28.3 i Bahrain och når sin höjdpunkt i Abu Dhabi i december. C Mores programhelhet skämmer bort tittarna genom hela säsongen. Förutom direktsända träningspass, kval och deltävlingar kan du följa med förhandsvisningarna på lördagar och söndagar medan dagens händelser bakas ihop av experterna efter loppen.

I april utlovas F1-stämningar från två tävlingsveckoslut. Kommer Valtteri Bottas att utmana sin stallkompis i Mercedes, Lewis Hamilton, som är ute efter sitt åttonde mästerskap? Hur kommer de unga, färska chaufförerna Yuki Tsunoda, Nikita Mazepin och F1-legenden Michael Schumachers son Mick Schumacher att uppnå placering i serien?


Följ tävlingarna:

16.-18.4 Italiens GP (Imola)
30.4.-2.5 Portugals GP


På C More Sport kan du följa med de spännande loppen säsongen ut! På C More Total kan du dessutom njuta av ett rikt utbud övrig sport samt serier och filmer för hela familjen.

Beställ ditt C More Sport eller C More Total -kanalpaket från oss 02 420 742.

 

MMkarsinnat Suomi3 LOGO

VM-kvalen i fotboll kör igång!
Första omgångarna i Fotbolls-VM inleds 24.3-31.3

Kvalen inför Fotbolls-VM 2022 startar vecka 12 för de europeiska lagen och finska landslaget börjar sin resa mot medaljdrömmen.
I kvalen tävlar lagen om spelplatserna i Fotbolls-VM 2022 som går av stapeln i Qatar. Gruppsegrarna garanteras direkt en plats i VM. Grupptvåorna fortsätter till playoff-spelen, varifrån en del av lagen fortsätter vidare till VM.


Finlands landslag spelar i D-gruppen.


Grupptidtabell:

Speldagar 1-3: 24.3-31.3
Speldagar 4-6: 1.9-8.9
Speldagar 7-8: 8.10-12.10
Speldagar 9-10: 11.11-16.11


LIGAN och gruppindelning:

Grupp A: Portugal, Luxemburg, Serbien, Irland, Azerbaidzan
Grupp B: Sverige, Spanien, Grekland, Georgien, Kosovo
Grupp C: Schweitz, Italien, Nord-Irland, Bulgarien, Litauen
Grupp D: Frankrike, Ukraina, Bosnien-Hertsegovina, Kazakstan, FINLAND
Grupp E: Tjeckien, Belgien, Estland, Vit-Ryssland, Wales
Grupp F: Österrike, Skottland, Moldovien, Danmark, Israel, Färöarna
Grupp G: Holland, Turkiet, Lettland, Norge, Montenegro, Gibraltar
Grupp H: Ryssland, Kroatien, Slovenien, Slovakien, Malta, Cypern
Grupp I: Polen, Albanien, Ungern, Andorra, England, San Marino
Grupp J: Tyskland, Rumänien, Nord-Makedonien, Armenien, Island, Liechtenstein
På V sport -kanalerna kan du följa med de spännande matcherna och de kan även ses på Elisa Viihde Viaplay!


Följ med Finlands första matcher:

Finland – Bosnien-Hertsegovina
ons 24.3 kl. 21:40
V sport jalkapallo

referat: Ville Kuusinen
Studio kl. 21:00

MMkarsinnat Suomi 1 LOGO 

 

Ukraina – Finland
sö 28.3 kl. 21:40
V sport jalkapallo

referat: Ville Kuusinen
Studio kl. 21:00

MMkarsinnat Suomi 2 LOGO 

 

VÄNMATCH: Schweitz – Finland
ons 31.3 kl. 21:40
V sport jalkapallo

referat: Ville Kuusinen
Studio kl. 21:00

MMkarsinnat Suomi3 LOGO 

 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

KotiTV

Den nya baskanalen Koti TV har lagts till på kanalplats 99 i IPTV-utbudets S-paket. Koti TV är en kanal för seniorer.

Kanalen bjuder på vardagsmotion, minnesrehabilitering samt kultur måndagar och fredagar kl. 10-11 på svenska och varje vardag kl. 11-13 på finska.

För rehabiliteringsprogrammet står Suomen Fysiogeriatria Oy, som i över 40 år arbetat för seniorers rehabilitering både inom fysioterapi och minnessjukdom. Rörelseprogrammen upprepas veckovis så rörelserna blir bekanta och håller sinnet och kroppen igång.

Kultur- och undervisningsdelen byter tema månatligen och omfattar såväl distansbesök till museum, allsång, gymnastik, dans som digiundervisning.


OBS! Kanalen har ingen sändning ännu men uppdateras inom kort.