F-Secure Total förnyas till en mångsidig dataskyddstjänst                     f secure logo

F-Secures TOTAL-tjänstepaket, som innehåller skilda SAFE-, Freedome VPN- och ID Protection-applikationer, förnyas i februari. Nya F-Secure Total-tjänsten sammanslår tre skilda applikationers bästa egenskaper till en mångsidig dataskyddstjänst. Skyddandet av dina apparater, din förbindelse och dina personuppgifter är i fortsättningen ännu behändigare. Läs vad den nya tjänsten innehåller och hur du tar den i bruk.

Vi vill erbjuda dig inhemskt och världens bästa dataskydd även i fortsättningen. F-Secure SAFE -tjänsten, som du har i bruk, uppdateras fr.o.m. 15. februari till F-Secure Total-tjänsten. Samtidigt får applikationen nya egenskaper, så som WiFi-skydd och skydd av personuppgifter. De nya egenskaperna och uppdateringen blir tillgänglig stegvis i olika operativsystem. Du får alla egenskaper i bruk, om du har F-Secure TOTAL -tjänsten för minst 3 apparater.

OBS! På grund av tjänsteförnyelsen och tjänstens nya egenskaper, har vi justerat priset på SAFE 1-tjänsten. Det nya priset fr.o.m. 1.3.2023 är 3,90 €/mån. Samtidigt lanserar vi en ny tjänst för 2 apparater, F-Secure Total 2 för 4,90 €/mån.


Vad innebär förnyelsen?

Egenskaperna i de skilda applikationerna i nuvarande F-Secure TOTAL -tjänstepaketet sammanslås till en enda applikation, som i fortsättningen heter F-Secure Total. Det är behändigt att använda tjänsten, för i fortsättningen hanterar du de olika egenskaperna via en enda applikation.

Din nuvarande F-Secure -tjänst uppdateras fr.o.m. 15.2.2023 till F-Secure Total-tjänsten så här:

1. F-Secure SAFE 1 är i fortsättningen F-Secure Total 1, som innehåller följande egenskaper

SKYDD AV BANKFUNKTIONER

Använd Internet och jobba bekymmerslöst samt utför online-betalningar och bankärenden tryggt.

VIRUSSKYDD
Prisbelönt programvara skyddar dina apparater mot virus, trojanska, spionageprogram och utpressningsprogram.

WIFI-SKYDD
Skydda din integritet även i oskyddade offentliga WiFi-nät. All trafik är skyddad, och den kan inte fångas.

UPPFÖLJNING AV PERSONUPPGIFTER
En kombination av dataskyddsanalytikers jobb, dark web-övervakning dygnet runt och letande av dina personuppgifter vid framträdda informationsläckage.


2. Om du vill uppdatera ditt paket till nya Total 2-paketet eller du har i bruk F-Secure TOTAL 3 eller större paket, ingår i din tjänst dessutom,

LÖSENORDSHANTERARE
Minska på risken att bli utsatt för identitetsstöld genom att skapa starka och unika lösenord, som du kan synkronisera med alla dina apparater.


Viktigt – sammanslagning av nuvarande lösenord till nya applikationen
Om du har i bruk ID Protection och du har sparat lösenord i lösenordshanteraren (Holvi), bör du sammanslå lösenorden i din nuvarande tjänst med nya F-Secure Total. Det är enkelt att sammanslå dessa och programmet vägleder dig. Radera inte den nuvarande ID Protection-applikation från din apparat innan du har sammanslagit dina lösenord med den nya tjänsten. Vi rekommenderar även, att du tar tjänsten i bruk i minst två apparater. På detta vis säkerställer du, att dina lösenord alltid finns sparade och tillgängliga även om en apparat går sönder. Det lönar sig alltså att installera nya Total till alla apparater!


Så här tar du de nya egenskaperna i bruk!
Om du använder tjänsterna i mobilapparater, meddelar apparaten när applikationen kan uppdateras. Till Windows PC och Mac-apparater kommer uppdateringen automatiskt, när apparaten är uppkopplad till Internet. Uppdateringarna sker stegvis fr.o.m. 15.2.2023. Alla nya egenskaper finns tillgängliga genast efter att programmet har uppdaterats i din apparat.

Vi rekommenderar, att du tar i bruk nya F-Secure Total-tjänsten genast, även om du ännu kan fortsätta använda de skilda ID Protection- och FREEDOME VPN -applikationerna.

Om du vill fråga något gällande tjänsten, eller om du vill höra mera om de nya egenskaperna, besök vår butik eller ring 02 420 742!


Mer info om F-Secure Total-tjänsten hittar du även på adressen www.f-secure.com