2021 fotboll

Vihdoinkin alkaa!

Kesäkuun 11. on vihdoinkin aika jalkapallon EM aloitukselle. Suomen ensimmäinen suuri jalkapallomestaruus, tätä on odotettu.

Tiesitkö että mobiili IPTV:llä voit seurata otteluita puhelimella tai tabletilla, milloin, miten ja missä itse haluat.
Ladataksesi applikaation sinulla pitää olla meidän IPTV-palvelu. Valitse Kauppa-valikosta Lisäpalvelut ja osta palvelu tai ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Jos tilaat palvelun nyt ja pidät sen vähintään elokuun loppuun, niin saat heinäkuun maksutta.Voit katsoa miten paljon jalkapalloa haluat, mökillä, veneessä tai rannalla! Mobiili-IPTV maksaa ainoastaan 2€/kk.

Kampanja on voimassa kesäkuun ajan 2021

juniori fin 1

C More Juniori on lasten ikioma kanava, joka tarjoaa kaikenikäisille lapsille rakastettuja kaikkien aikojen suosituimpia lasten
sarjoja ja uusia tuttavuuksia, unohtumattomia kotimaisia suosikkeja sekä lasten oman elokuvaillan! Ja kaikki suomeksi.

Bonuskanava löytyy kanavapaikalta 62

Mobiiliyhteyksiä käyttävillä suomalaisilla verkkoyhteyden häiriöt olivat yli kaksi kertaa yleisempiä kuin valokuituyhteyksien käyttäjillä, kertoo Finnet-ryhmän tuore tutkimus. Verkkoyhteyksien häiriöt piinaavat erityisesti maaseutukunnissa asuvia.

Infograafi 4 internet är viktigt SWE

Finnet-liiton tutkimuksen mukaan mobiiliyhteyksien käyttäjistä 30 prosentilla oli verkkoyhteyden häiriöitä jonkin verran ja seitsemällä prosentilla jatkuvasti. Valokuidun käyttäjillä vastaavat luvut olivat 14 ja kaksi prosenttia. Valokuituyhteyttä käyttäviltä tiedusteltiin lisäksi, kuinka moni oli luopumassa valokuidusta – vain kolme prosenttia harkitsi ja yksi prosentti oli luopumassa.

– Verkkoyhteyksien häiriöillä on valtavan iso merkitys yksittäisen yrityksen ja koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Häiriöiden kanssa ei tarvitse eikä kannata vain yrittää tulla toimeen, ongelmiin löytyy ratkaisuja. Joskus viat löytyvät asunnon tai työpaikan langattomasta verkosta, mutta tutkimuksemme kertoo, että yhteystyypin valinta vaikuttaa suuresti, sanoo Finnet-liiton toimitusjohtaja Jarmo Matilainen.

Tutkimuksessa tiedusteltiin, miten häiriöt vaikuttavat verkon yli käytettäviin palveluihin. Eniten ongelmia havaittiin suoratoistopalvelujen käytössä, jossa mobiiliyhteyksien käyttäjät kärsivät vakavista verkkohäiriöistä yli kaksi kertaa valokuidun käyttäjiä useammin. Vastaajat kokivat verkkohäiriöiden heikentävän myös esimerkiksi videopuheluiden laatua, etätöiden tekemistä ja verkkopalveluiden käyttöä.


Alueellinen tasa-arvo ja monipaikkainen asuminen riippuvat verkkoyhteyksistä

Maaseutumaisten kuntien asukkaat raportoivat useammin verkkoyhteyksien jatkuvista häiriöistä. Kun keskimäärin viisi prosenttia kaikista vastaajista koki verkkoyhteyden häiriöitä jatkuvasti, maaseutumaisissa kunnissa lukema noin kaksinkertaistui 11 prosenttiin.

Maaseudulla asuvilta tai kesämökillä valokuitua käyttäviltä kysyttiin vielä erikseen valokuidun vaikutuksista asumiseen ja elämiseen. Noin kaksi kolmannesta arvioi valokuidun lisäävän mahdollisuuksia etätyön tekemiseen ja noin puolet koki valokuidun helpottavan työnteon ja maaseudulla asumisen yhdistämistä.

– Alueellisen tasa-arvon näkökulmasta valokuidutetut maaseutukunnat ovat paljon paremmassa tilanteessa kuin mobiiliyhteyksien varassa olevat kunnat. Erityisesti asiantuntijatehtävissä hyvä verkkoyhteys on tärkein investointi työnteon kannalta, tärkeämpi kuin esimerkiksi auto. Monet kuitenkin pitävät uutta autoa perusteltuna hankintana ja samaan aikaan tinkaavat verkkoyhteydestä, Matilainen kertoo.


Valokuitu avaa mahdollisuuksia yritystoiminnalle ja lisää vetovoimaa

Maalla asuvista tai kesämökillä valokuitua käyttävistä vastaajista noin puolet arvioi valokuituyhteyden avaavan mahdollisuuksia yritystoiminnalle tai uusien palvelujen kehittämiseen. Noin puolet samasta vastaajajoukosta arvioi valokuidun tuovan alueelle uusia asukkaita.

– Monessa pitäjässä ei vielä ymmärretä, että ilman valokuitua väki menee muualle. Alueen tulevaisuus riippuu kuitenkin aivan tasan siitä, voiko siellä työskennellä ja elää tavallista arkea hyvän verkkoyhteyden päässä - vaikka sitten osan ajasta asuisikin vielä kaupungissa. Alueen vetovoima kasvaa, kun se tukee monipaikkaista asumista hyvillä yhteyksillä.


Finnet-liiton Suomi tarvitsee kuitua -hanke teetti Kantarilla tutkimuksen valokuidusta ja verkkoyhteyksistä maaliskuussa 2021. Kohderyhmänä olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset. Vastaajia kyselyssä oli 1050.

Lisätietoja:
Jarmo Matilainen, Finnet-liiton toimitusjohtaja, p. 044 722 8210, jarmo.matilainen(at)finnet.fi


Finnet-liitto
Vuonna 1921 perustettu Finnet-liitto ry on alueellisten tietoliikenneyhtiöiden edunvalvonta- ja yhteistyöelin. Finnet-liittoon kuuluu 19 jäsenyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen, joiden liikevaihto oli vuonna 2019 yhteensä noin 240 miljoonaa euroa. Yhtiöt työllistävät yhteensä 1 500 henkilöä.

toto6 fin

Tototv 6 on toukokuun kuukauden bonuskanava meidän IPTV-asiakkaille.

Tototv - Hevosurheilun harrastajien oma paketti! Toto-kanavat esittävät yli 500 suoraa lähtöä vuodessa. Arkipäivän iltaravien lisäksi kahdet ravit lauantaisin ja sunnuntaisin. Lisäksi kansainvälisiä huippuraveja.

Bonuskanava löytyy kanavapaikalta 62

 

Suurin osa etätöitä nyt tekevistä suomalaisista aikoo jatkaa etätöiden tekoa useammin kuin koronapandemiaa edeltävällä ajalla, kertoo Finnet-ryhmän tuore tutkimus. Tutkimukseen vastanneilla valokuituyhteyden käyttäjillä oli verkkoyhteydessään vähiten häiriöitä. Etätyössä tarvitaan paitsi luotettavaa ja nopeaa verkkoyhteyttä, myös esihenkilöiltä aivan uudenlaisia johtamisen ja vuorovaikutuksen taitoja.

Infograafi 2 valokuitu tulee jäädäkseen

Lukuisat suomalaiset siirtyivät reilu vuosi sitten etätöihin lähes yhdellä digiloikalla. Kaksi kolmasosaa nyt etätöitä tekevistä suomalaisista aikoo Finnet-ryhmän tuoreen tutkimuksen mukaan tehdä etätöitä jatkossa useammin verrattuna koronapandemiaa edeltävään aikaan.

Jotta etätyö sujuisi ja olisi tuottavaa, täytyy työvälineiden ja verkkoyhteyden olla kunnossa. Joka neljäs vastaaja kertoikin verkkoyhteyksien häiriöiden haitanneen etätöiden tekemistä.

Verkkoyhteyden häiriöt ovat tutkimuksen mukaan yleisiä, lähes kolmasosalla kaikista vastaajista yhteys oli pätkinyt tai hidastellut jonkin verran tai jatkuvasti. Häiriöiden esiintymisessä oli kuitenkin huomattavia eroja erilaisten yhteystyyppien välillä. Valokuituyhteyksien käyttäjillä häiriöitä oli esiintynyt selkeästi vähiten, vain noin joka kuudennella.

– Valokuidun ylivoimaisuus ei ole meille yllätys. Valokuitu on vakain, energiatehokkain ja luotettavin yhteys. Jos halutaan sujuvaa ja tuottavaa etätyöntekoa, niin kuidulle ei ole vaihtoehtoa, sanoo Finnet-liiton toimitusjohtaja Jarmo Matilainen.

Verkkoyhteyden häiriöt vaikuttavat etätyönsujuvuuteen eri tavoin työnkuvasta riippuen. Pätkivä ja hidasteleva verkkoyhteys häiritsi tutkimukseen vastanneilla esimerkiksi videopuheluiden soittamista.

– Jos työtehtäviin kuuluu useampien henkilöiden etätapaamisia, verkkoyhteyksien häiriöt ovat tuhoisia tuottavuuden kannalta. Osallistujat odottelevat palaveripudokkaita ja toistavat samoja asioita uudestaan heille. Huippuunsa valmisteltu esitys ei vakuuta, kun esiintyjä aloittaa kolmannen kerran alusta. Valokuidun ylivertaisuus näkyy myös erityisen hyvin, kun tiedostoja pitää ladata verkkoon tai samalla yhteydellä on useampia käyttäjiä.

Tutkimuksessa tiedusteltiin myös erikseen valokuituyhteyttä käyttävien kokemuksia etätyöstä. Noin kaksi kolmesta vastaajasta arvioi valokuituyhteyden mahdollistavan etätöiden tekemisen. Luotettavan valokuituyhteyden ansiosta videopalaverit sujuvat pätkimättä, minkä lisäksi valokuituyhteyden tiedonsiirtokyvyn luotettavuus ja nopeus on muihin teknologioihin verrattuna ylivoimainen.

Toimiva verkkoyhteys on johtamisen ja vuorovaikutuksen perusta

Korona-aika on vaatinut esihenkilöiltä aivan uudenlaisen johtamisen, kohtaamisen sekä vuorovaikutustaitojen opettelua. Luotettavasti toimiva verkkoyhteys on kriittisessä roolissa, kun tehdään tiimin kesken töitä pitkienkin välimatkojen päästä.

– Toimistolla on helppo havaita, kuka on itseohjautuvampi ja kuka kaipaa tukea, neuvoja ja keskustelukumppania. Videopuhelut auttavat kohtaamaan, mutta jos ruudulle ilmestyy nykimään samean taustan päällä leijuva pikselöitynyt esimies, niin sellaista apua tai tukea ei oikeastaan kukaan kaipaa. Sujuvan etätyön vuoksi jokaiseen asuin- ja yrityskiinteistöön sijainnista riippumatta tarvitaan nopea ja luotettava nettiyhteys, sanoo Matilainen.

Etätyön toteutumisessa Matilainen näkee edelleen ongelmia, etenkin ihmisten kohtaamisten sekä kätevien, toimiston kaltaisten työtilojen puuttumisessa. Toisaalta paikkariippumaton työ sekä työmatkoihin kuluvan ajan vapautuminen hyötykäyttöön ovat avanneet aivan uusia mahdollisuuksia.

– Fiksuimmat työnantajat kehittävät nyt tapoja tukea monipaikkaista työtä, mikä tuo heille jatkossa tuottavimmat työntekijät. Jatkuvasti toimistolta käsin tehtävä työ jää jatkossa vain harvoihin tehtäviin. Ihmiset haluavat enemmän mahdollisuuksia työntekoon, yrittämiseen, itsensä kehittämiseen ja vapaa-aikaan. Luotettava ja nopea verkkoyhteys on tässä avainasemassa.

Finnet-liiton Suomi tarvitsee kuitua -hanke teetti Kantarilla tutkimuksen valokuidusta ja verkkoyhteyksistä maaliskuussa 2021. Kohderyhmänä olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset. Vastaajia kyselyssä oli 1050. Hankkeen verkkosivuilla julkaistaan sisältöä tutkimuksessa esiin nousseista teemoista.

Infograafi 1 etätyö mahdollistaa

history fin

Viasat History HD on huhtikuun kuukauden kanava meidän IPTV-asiakkaille.

Kanava tarjoaa kiehtovia matkoja menneeseen maailmaan. Historiaa euroopan antiikista nykypäivän populaarikulttuuriin. Sukella historian ihmeelliseen maailmaan!


Bonuskanava löytyy kanavapaikalta 62

cmore f1 3200x1800 formula LOGO

Ennätyspitkä, 23 osakilpailua kattava, kausi 2021 käynnistyy 28.3. Bahrainista ja huipentuu joulukuussa Abu Dhabiin. C Moren ohjelmakokonaisuus hemmottelee katsojia läpi kisaviikonloppujen. Suorana lähetettävien vapaiden harjoitusten, aika-ajojen ja osakilpailun ohella tunnelmaan virittäydytään lauantain ja sunnuntain ennakkolähetyksissä; päivän tapahtumat puolestaan paketoidaan asiantuntijoiden johdolla jälkihöyryissä.

Huhtikuussa F1-huumaa on luvassa kahden kisaviikonlopun verran. Yltääkö Mercedeksen Valtteri Bottas haastamaan kahdeksatta mestaruuttaan jahtaavan tallikaverinsa Lewis Hamiltonin? Miten nuoret tulokaskuskit Yuki Tsunoda, Nikita Mazepin sekä F1-legenda Michael Schumacherin poika Mick Schumacher lunastavat paikkansa sarjassa?


Seuraa kisoja:

16.-18.4. Italian GP (Imola)
30.4.-2.5. Portugalin GP

C More Sportilla seuraat jännittäviä ajoja koko kauden läpi! C More Totalissa myös muiden urheilulajien monipuolinen tarjonta sekä sarjoja ja leffoja koko perheen makuun.

Tilaa C More Sport tai C More Total -kanavapakettisi meiltä 02 420 742.

 

MMkarsinnat Suomi3 LOGO

Jalkapallon MM-karsinnat alkavat!
Jalkapallon MM-karsintojen ensimmäiset kierrokset pelataan 24.3.-31.3.

Karsinnat kohti vuoden 2022 jalkapallon MM-kisoja starttaavat Euroopan joukkueiden osalta viikolla 12 ja Suomen maajoukkue aloittaa matkansa kohti seuraavaa suurta unelmaa. Karsinnoissa pelataan kisapaikoista vuoden 2022 jalkapallon MM-kisoihin, jotka pelataan Qatarissa. Lohkojen voittajat lunastavat suoraan paikan MM-kisoihin. Lohkokakkoset jatkavat playoff-peleihin, joiden kautta osa joukkueista etenee MM-kisoihin.

Suomen maajoukkue pelaa D-lohkossa.


Karsintojen aikataulu:

Pelipäivät 1-3: 24.3.-31.3.
Pelipäivät 4-6: 1.9.-8.9.
Pelipäivät 7-8: 8.10.-12.10.
Pelipäivät 9-10: 11.11.-16.11.

 

LIIGA ja lohkojaot:

Lohko A: Portugali, Luxemburg, Serbia, Irlanti, Azerbaidzan
Lohko B: Ruotsi, Espanja, Kreikka, Georgia, Kosovo
Lohko C: Sveitsi, Italia, Pohjois-Irlanti, Bulgaria, Liettua
Lohko D: Ranska, Ukraina, Bosnia ja Hertsegovina, Kazakstan, SUOMI
Lohko E: Tshekki, Belgia, Viro, Valko-Venäjä, Wales
Lohko F: Itävalta, Skotlanti, Moldova, Tanska, Israel, Färsaaret
Lohko G: Hollanti, Turkki, Latvia, Norja, Montenegro, Gibraltar
Lohko H: Venäjä, Kroatia, Slovenia, Slovakia, Malta, Kypros
Lohko I: Puola, Albania, Unkari, Andorra, Englanti, San Marino
Lohko J: Saksa, Romania, Pohjois-Makedonia, Armenia, Islanti, Liechtenstein
V sport -kanavilla näet jännittävät ottelut ja ne ovat katsottavissa myös Elisa Viihde Viaplayssa!

Seuraa Suomen ensimmäisiä otteluja:

Suomi – Bosnia ja Hertsegovina
ke 24.3. klo 21:40
V sport jalkapallo

selostus: Ville Kuusinen
Studio klo 21:00

MMkarsinnat Suomi 1 LOGO 

 

Ukraina – Suomi
su 28.3. klo 21:40
V sport jalkapallo

selostus: Ville Kuusinen
Studio klo 21:00

MMkarsinnat Suomi 2 LOGO 

 

YSTÄVYYSOTTELU:
Sveitsi – Suomi
ke 31.3. klo 21:40
V sport jalkapallo

selostus: Ville Kuusinen
Studio klo 21:00

MMkarsinnat Suomi3 LOGO 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

KotiTV

Koti TV on vanhemman sukupolven oma kanava joka on lisätty IPTV:n S-pakettiin kanavapaikalle 99.

Koti TV tarjoaa ikäihmisille liikunnallista etäkuntoutusta, virikkeellistä muistikuntoutusta sekä kulttuuria ja
opetuksellista sisältöä suomeksi joka arkipäivä klo 11-13. Ruotsinkieliset lähetykset tulevat maanantaisin ja perjantaisin klo 10-11.

Ohjelmat sisältävät eri toimintakyvyn tasoille sopivia harjoitteita. Kunto-ohjeita toistetaan viikoittain, jolloin liikesarjat tulevat tutuiksi,
muisti vetreytyy ja saadaan paras mahdollinen vaikuttavuus ikäihmisen toimintakykyyn.

Koti TV:n kuntoutus tunnista vastaa Suomen Fysiogeriatria Oy, jolla on lähes 40 vuoden kokemus senioreiden,ikäihmisten ja
muistisairaiden fysioterapiasta ja kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta.

Kulttuuri ja oppiminen -osiossa teemat vaihtelevat kuukausittain. Ohjelmassa on mm. etäohjattuja museokierroksia, yhteislaulua, voimistelua, tanssia ja digi-opetusta.


HUOM! Kanavalla ei näy vielä ohjelmia muttaa ovat tuolssa.

 

Laptop girl

Tiistaina 9.3. suljemme myymälämme klo 13.00. Olemme koulutuksessa.