Välkommen på info mindre

 
Vi planerar att bygga ut fibernätet på Hitis och Rosala. För tillfället kartlägger vi intresset för fiberanslutningar till hushållen på detta område och om tillräckligt många ansluter sig i detta skede byggs nätet ut.

Vi håller ett infotillfälle på Vikingaborg onsdagen 28.9 kl. 17.30, var vi bjuder på kaffe med dopp, välkommen!