Driftsmeddelanden

Ett fel uppstod i Watson -tjänsten kl. 9.53 men reparationsarbetet är redan påbörjat.

Vi beklagar störningarna.

**Felet reparerades kl. 15.00.

 

Vi utför servicearbete i vårt nät 10.2.2016 03.00-05.00 som orsakar ett kort avbrott i våra Internettjänster.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

Det utförs servicearbete i Watson -tjänsten den 10.2.2016 kl. 00:00 – 06:00 och 09:00 – 10:00. På grund av arbetet kan det förekomma flera korta avbrott i tjänsten (omstart av tjänsten) mellan kl. 02:00 – 04:00 samt mellan kl. 09:00 – 10:00 då hela Watson-tjänsten är avstängd, även lagring av program. Avsikten är att förbättra systemets funktionalitet, stabilitet samt säkerhet.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

 

 

På grund av arbetet förekommer det avbrott i Watson-sändningarna måndag 4.1. kl. 10-10.30. Avbrottet påverkar alla kanaler.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.

Vi förbättrar vårt nät 25-26.11.2015, medan service-arbetet utförs kan avbrott i tjänsterna uppstå på följande områden:
Dalby/Strömma
Elmdal
Mark
Påvalsby

Vi beklagar de oangelägenheter som service-arbetet möjligen orsakar.

På torsdagen den 5.11.2015 kl. 9:00 – 9:15 görs det en uppdatering i Watson-tjänsten. Arbetet orsakar några minuters avbrott i tjänsten. Avbrottet påverkar inte program som man sparat. Andra funktioner fungerar inte under uppdateringen.

Vi beklagar de avbrott som uppdateringen förorsakar.

Fel kan förekomma i inspelningar 2.11.2015 kl. 16.40 - 21.30. Dessa inspelningar går inte att få tillbaka.

Vi beklagar störningarna.

I Watson-tjänsten förekom problem med spolningen, vilket åtgärdades 21.10.
Boxarna bör dock startas om förrän de börjar fungera på rätt sätt. 

 

På torsdagen den 29.10.2015 kl. 8:30 – 8:45 görs det en uppdatering i Watson-tjänsten. Arbetet orsakar några minuters avbrott i tjänsten. Avbrottet påverkar inte program som man börjat se på innan uppdaterandet påbörjats. Andra funktioner fungerar inte under uppdateringen.

Vi beklagar de avbrott som uppdateringen förorsakar.

Det utförs servicearbete i Watson -tjänsten den 14.10.2015 kl. 00:00 – 06:00. På grund av arbetet kan det förekomma flera korta avbrott i tjänsten (omstart av tjänsten). Dessa avbrott varar högst några minuter. Avsikten är att förbättra systemets funktionalitet och stabilitet.

Vi beklagar de störningar som arbetet förorsakar.