Driftsmeddelanden

Små störningar med nätverket har påträffats i Västanfjärds området under morgonen/förmiddagen.
Problemet är nu åtgärdat och nätverket torde fungera störningsfritt.