Driftsmeddelanden

Problemet är nu hittat och åtgärdat. Alla tjänster är i normal drift.

I IPTV-tjänsten saknas för tillfället flertalet kanaler. Problemet utreds. (21.6)