Driftsmeddelanden

Underhållsarbete av IPTV-systemet. Under arbetet kan delar av

IPTV-tjänsten vara otillgängligt. En omstart kommer att begäras av IPTV-boxen då arbetet är klart.

 

 Arbetet beräknas att vara färdigt inom 1 timme.