Distansjobb 1000x600

2020 tycks gå till historien som året då allt fler bytte från jobb i öppet kontorslandskap till distansjobb i öppna landskap. Skärgården är vacker och inspirerande, men hur kan man vara säker på att nätet verkligen fungerar då man har ett Teams- eller Zoommöte vid stugviken?


Christian Lindroos
, vd på Kimito Telefon, tror att den här frågan är avgörande när nutidsmänniskan söker alternativ för sitt arbete.

– På glesbygden och även på Kimitoön och i dess skärgård är säker nätkontakt egentligen det samma som en anslutning med fiber.


Säker och snabb nätförbindelse

På Kimitoön är det just Kimito Telefon som gräver ner fiberkablar och kopplar upp hushåll via dem till nätet. För närvarande utvidgas fibernätet i öns östra delar i Västanfjärd, och i de södra delarna i Dalsbruk och i Kärra, samtidigt som enskilda abonnenter kopplas upp överallt på ön och i skärgården.

Kunderna är mestadels distansjobbare och barnfamiljer. Även om Lindroos inte vet vilka abonnenter som har den största datatrafiken nämner han ett  distansjobbande par som ett exempel på sådana som behöver en bra nätförbindelse.

– Båda är arkitekter och arbetar tillfälligt från stugan. I deras bransch hanterar man stora filer, vilket ställer krav både på uppladdning och nedladdning. De ville vara helt säkra på att de kan lita på sin uppkoppling innan de var beredda att lämna kontoret i stan, så vi kollade och dubbelkollade allt. Jag förstår dem, eftersom deras arbete hänger på en liten tråd i marken, men allt har fungerat smidigt och vi har också lovat underhålla kabeln om det skulle behövas.

 

Lätt att beställa oavsett var du bor

Priset på en fiberanslutning till Kimito Telefon börjar från ca 1 800 euro, förutsatt att huset eller bostaden ligger nära stamkabeln. Allt ingår i priset, utom grävarbetet på abonnentens tomt, vilket enligt Lindroos brukar kosta ytterligare 300–400 euro.

– Vi försöker göra abonnemanget så enkelt som möjligt genom att ha en karta på vår webbplats, där vi märkt ut de områdena som har fasta priser. Uppkopplingen av hus på fastlandet utanför områdena kan kosta aningen mer, beroende på var huset ligger. Även grävjobbet på egen tomt går att beställa av oss, som en del av paketet.

– Sjökablar ut till öar ligger naturligtvis i en annan prisklass,men sådant går också att utföra. Att lägga ut sjökabel kostar ca 25 000 euro per kilometer. I dagsläget når våra stamkablar ut till Hitis och Högsåra.

 

Högtryck för telefonbolagen

Coronasituationen har enligt Lindroos ökat efterfrågan på fiberanslutningar på Kimitoön, i likhet med många andra områden i landet.

– På basis av vad jag hört av mina kolleger i Finnet-förbundet är det i synnerhet bolagen vid kustområdena och andra sommarorter som haft ett positivt uppsving det här året.

 

cmjunioriswe600x400


C More Juniori är barnens egna kanal, som erbjuder traditionella serier för barn i alla åldrar, nya bekantskaper, oförglömliga inhemska favoriter samt barnens egna filmkväll! Och allt detta på finska.

Telekomföretagen som hör till Finnet-förbundet har för avsikt att investera 500 miljoner euro i
optiska fiberförbindelser fram till år 2030. Med denna investering skulle man kunna ansluta hälften
av landets en miljon egnahemsfastigheter samt tusentals 5G-basstationer till det supersnabba
fibernätet.

Digitala tjänster, distansarbete och distansutbildning blir allt vanligare och växer med en
accelererande takt. Den kontinuerliga tillväxten av datatrafik samt de långa avstånden, varierande
terrängen och väderleksförhållandena i Finland fastställer höga krav på digital infrastruktur.

– Oberoende av läge behöver varje bostads- och företagsfastighet en snabb och tillförlitlig
nätförbindelse. En sådan, vars kapacitet är näst intill oändlig och som inte påverkas av vädret,
säger Finnet-förbundets verkställande direktör Jarmo Matilainen.

För tillfället är dataförbindelserna i Finland kraftigt bundna till mobilnätet. Finland strävar efter att bli
ett ledande land inom telekommunikationsnät, men ligger ännu under EU:s genomsnitt beträffande
fasta förbindelser. För att situationen inte skall utvecklas till en flaskhals för tjänsteutvecklingen,
har de inhemska telekommunikationsbolagen som hör till Finnet-förbundet, meddelat att de är redo
att fortsätta sina omfattande investeringar i optisk fiber.

– Under de senaste tio åren investerade våra medlemsbolag redan cirka 300 miljoner euro i fiber.
Det är fint att se de inhemska bolagen höja sin investeringsberedskap, även om tiderna är tuffa för
alla, berättar Matilainen.

 

Områdets dragningskraft beror på optisk fiber

En supersnabb nätförbindelse stöder byggandet av energieffektiva lösningar samt levererar
tjänsterna på ett ekologiskt sätt till kunden. Fibern försäkrar en snabb och tillförlitlig förbindelse,
samtidigt som den möjliggör jämlika nättjänster i ett glest befolkat Finland. Byggandet av fibernät
främjar regional jämlikhet och stöder lokalt företagande samt boende på flera ställen. Ett
heltäckande fibernät behövs även som stomme för framtidens mobila förbindelser.

Ifall man inte satsar på nätförbindelser på nationell nivå, kommer en del av framtidens tjänster inte
vara tillgängliga överallt och ojämlikheten områden emellan växer. Betydelsen av fungerande
nätförbindelser är kritisk för områdets dragningskraft, och i framtiden kommer denna roll enbart att
växa.

– Med tanke på boende kommer det allra viktigaste om tio år att vara nätförbindelsen, som även
el- och vattennätet kommer koppla sig till. En ordentlig nätförbindelse har en väldigt stark inverkan
på områdets livskraft, konstaterar Matilainen.

Matilainen påminner om att det krävs samarbete för att bygga framtidens telekommunikationsnät.
Branschens aktörer samt beslutsfattarna och påverkarna måste tillsammans satsa på att främja
byggandet av fiberanslutningar och på så sätt säkra regional dragningskraft och jämlikhet.

Mer information:
Jarmo Matilainen, Finnet-förbundets verkställande direktör, tfn. 044 722 8210, jarmo.matilainen (at)
finnet.fi

Corona öppethållningstider
Butikens öppethållning fr.o.m 23.3 2020.
Tidsbokning 09.00-12.30 (för riskgrupper) 12.30-16.30 öppna dörrar.
Vi föredrar kontakt per telefon 02420742 eller mail markus.dahlbom[at]kimitotelefon.fi.

På grund av coronaviruset har de flesta betydande sportligorna blivit pausade. Detta påverkar C More Total- och Sport- samt Viasat Kulta-, Urheilu-, Jalkapallo-, Jääkiekko- och Golf- kanalpaketens innehåll.

Vi gör följande ändringar i dessa kanalpaket senast på fredag:

  • C More Sport -kanalpaketet utvidgas med allt innehåll från C More Total, dvs. serier, filmer och barnprogram.
  • Priset på både C More Sport- och C More Total -kanalpaketen i mars är -50% av Total-paketets normalpris, dvs 17,48 €/mån.
  • Viasat Urheilu, Jalkapallo, Jääkiekko och Golf -paketens innehåll utvidgas till att omfatta alla kanaler från kanalpaketet Viasat Kulta och dessa kanalpakets pris är 19,95 €/mån från och med 16.3.


De sänkta priserna syns på kundernas kommande fakturor och som det ser ut i nuläget, är de i kraft under den tiden som undantagssituationen kräver det, men åtminstone till slutet av mars.

Dessutom strävar kanalbolagen efter att skaffa nytt, intressant innehåll till sina sportkanaler trots undantagssituationen. Du kan till exempel se på SPORT LIVE på Viasat Urheilu-kanalen och Viaplay vardagar kl. 19.00 och 20.00. Vi informerar mer när vi får information från kanalbolagen.

Vi förbereder oss att upprätthålla de samhällskritiska dataförbindelserna genom att förhindra vidare spridning av coronavirus

Tillsvidare kommer vi att betjäna våra kunder normalt i vår kundbetjäningspunkt men vi uppmanar alla att i första hand sköta ärenden per telefon eller via andra elektroniska kanaler alltid då det är möjligt.

Montörerna fortsätter installera fiberanslutningar enligt överenskomna tidtabeller, men kom ihåg att hålla dig på tillräckligt avstånd från montören som kommer hem till dig. Övriga hembesök görs om det är fråga om en felsituation där besöket inte går att skjuta framåt. Vi vill påpeka att speciellt äldre personer skall överväga noggrannt om hembesöket verkligen är nödvändigt. Kom ihåg att ringa kundtjänsten och annullera ett redan bokat hembesök ifall du blir sjuk eller känner dig annars osäker. Montören kontaktar dig senare på nytt för att komma överens om en ny tid.

Vi strävar också till att minimera smittorisken inom bolaget bland vår personal genom distansarbete. Det lönar sig därför också att ringa före en eventuell träff för att försäkra sig om huruvida personen är på plats eller inte.

Med dessa förberedande åtgärder strävar vi efter att säkra kundernas förbindelser samt tjänsternas underhåll och funktionalitet även vid eskalering av virussituationen. Vi vill även annars förhindra spridningen av coronavirus vidare. Flera av våra kunder har nu redan övergått till att huvudsakligen jobba på distans och vi förväntar oss att mängden ännu ökar, så fördelen med ett pålitligt och fungerande fibernät är nu ännu mera uppenbar.

 

Kontaktuppgifter

Kimito Telefon bygger kraftigt ut fibernätet på hela Kimitoön. Fibernätet är avgörande för tillgången till elektroniska tjänster redan nu men särskilt i framtiden. Det är därför klokt att redan nu börja fundera på hur läget är på det området där man bor, har sitt företag eller sommarstuga. I många fall är det efterfrågan som avgör huruvida fibernätet byggs ut eller ej. Kolla tillgängligheten på kartan och anmäl intresse eller kontakta oss för noggrannare information.

Områden som just nu är under planering/byggnation:

Bredviken-Synderstö

Lammala-Illo-Gräggnäs-Runsö

Kila

Hitis

Högsåra

PRESSMEDDELANDE

Finlands framtid hänger på fibern

Fiberprojektet belyser Finlands position som föregångare inom den tekniska utvecklingen

Finnet-förbundet rf som består av de lokala datakommunikationsbolagen har startat upp ett treårigt ”Finland behöver fiber”-projekt. Målsättningen är att öka kännedomen om hur fibernätet påverkar Finlands framtid och den teknologiska utvecklingen, samt framför allt försäkra att 5G når ut även utanför tillväxtcentren. ”Den efterlängtade 5G:n behöver fiber för att fungera”, säger Finnet-förbundets verkställande direktör Jarmo Matilainen.

Endast med fiber kan ett heltäckande 5G-nät byggas

Följande stora utvecklingsskede inom den trådlösa dataöverföringen är 5G, som utnyttjas av en kontinuerligt ökande mängd apparater och appar. Endast fibern kan erbjuda ett tillräckligt snabbt och pålitligt stamnät som krävs för att 5G:n ska fungera. Finnets projekt uppmuntrar hushåll utanför tillväxtcentren att bekanta sig med fibermöjligheterna inom sitt bostadsområde. Fiberns nära på gränslösa kapacitet räcker för årtionden framöver så även tjänsterna för kommande smarthem fungerar.

Alltid aktuellt om fiber på webbsidan

På projektets websida suomitarvitseekuitua.fi publiceras aktuell info och videointervjuer där Saimi Hoyer, turismföretagare i Punkaharju, samt eSport-spelaren Jere Alanen står först i tur med konkreta praktiska exempel på hurdana fördelar och tjänster fibern erbjuder människan. Utöver nöjesbruk kräver t.ex. husteknik, distansarbete och allt mer även hälsotjänster snabba dataförbindelser. Via websidan är det möjligt att kartlägga fiberläget på det egna bostadsområdet vilket underlättar planering av en eventuell övergång till fibernät för den egna bostaden.

Tilläggsuppgifter

Christian Lindroos

​Verkställande direktör

02 420735

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Finnet-förbundet rf är de regionala ICT-bolagens intressebevakare och samarbetsorgan. Förbundet har 23 medlemsbolag inkl. dotter- och intressebolag, vars sammansatta omsättning år 2016 var c. 373 miljoner euro. Bolagen sysselsätter över 2000 personer.

 

 

De finländska antenn-tv-näten övergår helt till ny DVB-T2-sändningsteknik senast 31.3.2020. För att du ska kunna fortsätta titta på tv-sändningar via antennätet behöver du en tv eller digitalbox som är försedd med en DVB-T2-tuner.

Om du har Kimito Telefons Watson TV-tjänst behöver du inte oroa dig - det fungerar även framöver med vilken TV som helst.

 

Du kan testa huruvida din TV fungerar efter 2020 via länken:

 

https://toimiikotelkkarini.fi/se/

infotillfälle