Kimito Telefon koncentrerar verksamheten

Ökande kundmängder, efterfrågan på fibertjänster och högre tekniska krav på såväl tjänster som nätverk kräver allt mera resurser. Till Kimito Telefon Ab:s kärnverksamhet hör fibernät och elektroniska tjänster.

Genom en omstrukturering koncentrerar bolaget resurserna till hantering, utveckling och underhåll av fibernäten och elektroniska tjänster. 

I och med omstruktureringen flyttas butikens tyngdpunkt mot kundservice för bolagets elektroniska tjänster. Även utbudet av övriga produkter förändras.

- Kundservicen flyttar till Vretavägen 11 där resten av verksamheten finns. Detta betyder att butiken vid Arkadiavägen stänger i 30.4.2022, berättar vd Christian Lindroos.

Omstruktureringen medför ingen minskning av antalet anställda.

Med alla anställda på samma plats eftersträvar bolaget bättre synergier mellan avdelningarna. Detta möjliggör även flexiblare arbetssätt och -tider eftersom en del arbeten bör och kan utföras utanför kontorstid.

- Fiber-, internet- och TV-tjänsterna skall fungera 24/7. Det ställer stora krav på bolaget. Med omstruktureringen kan vi fokusera på det väsentliga – leverans av fiber, att se till att tekniken fungerar och att våra kunder är nöjda, poängterar Lindroos.

Under sommaren kommer Kimito Telefon att fortsätta med PopUp-tillfällen i hela Kimitoön.

- Tillfällena har varit populära, det har uppfattats enkelt bland fast bosatta och fritidsbor att bekanta sig med bolagets tjänster och personal, säger Lindroos.

Kimito Telefon Ab är ett 120-årigt företag som verkar inom telekommunikationsbranschen. Företagets verksamhetsområde är Kimitoöns kommun och de viktigaste tjänsterna är fiberanslutningar och elektroniska tjänster för såväl privat- som företagskunder. Företaget erbjuder även IT-tjänster och -utrustning. Bolaget hör till Finnet-gruppen och har en omsättning på ca 1,5 M€ och 10 anställda.