Kimito Telefon och Egnahemsföreningen på Kimitoön inleder ett samarbete. Som en del av detta får föreningens medlemmar en rabatt på 300€ på inkopplingen av fiberanslutningar som beställs före den 30.5.2022. Läs mera om rabatten på föreningens websida: https://www.ehf-kimitoon.fi/sv/formaner/