nhk


NHK WORLD-JAPAN är den Japanska publik service organisationens internationella tjänst. Den förser världen med den senaste informationen om Japan och Asien. Kanalen erbjuder tittaren ett Japanskt perspektiv på nyheter, kultur och traditioner.