Vi förbereder oss att upprätthålla de samhällskritiska dataförbindelserna genom att förhindra vidare spridning av coronavirus

Tillsvidare kommer vi att betjäna våra kunder normalt i vår kundbetjäningspunkt men vi uppmanar alla att i första hand sköta ärenden per telefon eller via andra elektroniska kanaler alltid då det är möjligt.

Montörerna fortsätter installera fiberanslutningar enligt överenskomna tidtabeller, men kom ihåg att hålla dig på tillräckligt avstånd från montören som kommer hem till dig. Övriga hembesök görs om det är fråga om en felsituation där besöket inte går att skjuta framåt. Vi vill påpeka att speciellt äldre personer skall överväga noggrannt om hembesöket verkligen är nödvändigt. Kom ihåg att ringa kundtjänsten och annullera ett redan bokat hembesök ifall du blir sjuk eller känner dig annars osäker. Montören kontaktar dig senare på nytt för att komma överens om en ny tid.

Vi strävar också till att minimera smittorisken inom bolaget bland vår personal genom distansarbete. Det lönar sig därför också att ringa före en eventuell träff för att försäkra sig om huruvida personen är på plats eller inte.

Med dessa förberedande åtgärder strävar vi efter att säkra kundernas förbindelser samt tjänsternas underhåll och funktionalitet även vid eskalering av virussituationen. Vi vill även annars förhindra spridningen av coronavirus vidare. Flera av våra kunder har nu redan övergått till att huvudsakligen jobba på distans och vi förväntar oss att mängden ännu ökar, så fördelen med ett pålitligt och fungerande fibernät är nu ännu mera uppenbar.

 

Kontaktuppgifter