Tekniset tiedotteet

Parannamme sähkönsyöttöjärjestelmämme 23.3.2016 alkaen klo. 04.00. Työ aiheuttaa katkoksen kiinteässä puhelinverkossa Kemiön keskustan alueella.

Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa.

 

Vika korjattu

Klo 9.53 Watson -palvelu lakkasi toimimasta mutta korjaustoimenpiteet on jo aloitettu.

Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa.

**Vika korjattiin klo. 15.00.

 

Suoritamme huoltotoimenpiteitä 10.2.2016 03.00 - 05.00 välisenä aikana joka aiheuttaa lyhyen katkoksen Internetpalveluissamme.

Pahoittelemme häiriöitä.

Watsonin palvelimille tehdään huoltoa 10.2.2016 klo 00:00 – 06:00 ja 09:00 – 10:00 välisenä aikana. Asiakkaalle näkyvät katkokset (palvelimen uudelleenkäynnistys) sijoittuvat 02:00 – 04:00 väliselle ajalle sekä klo 09:00 – 10:00 jonka aikana Watson-palvelu ei ole käytettävissä eikä tallennustoiminto toimi. Tarkoituksena on parantaa palvelun järjestelmien toimivuutta, vakautta ja tietoturvaa.

Pahoittelemme huollosta aiheutuvaa haittaa.

Huoltotöiden vuoksi Watson-lähetyksissä on katkos maanantaina 4.1. klo 10.00 – 10.30. Katkos vaikuttaa kaikkiin kanaviin.

Pahoittelemme huollosta aiheutuvaa haittaa.

Parannamme verkkoamme 25-26.11.2015, huoltotyön aikana voi palveluissa esiintyä katkoksia seuraavilla alueilla.
Dalby/Strömma
Elmdal
Mark
Påvalsby


Pahoittelemme huoltotöistä mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä.

Torstaina 5.11.2015 klo 9:00 – 9:15 välisenä aikana tehdään Watson päivitys. Päivityksestä aiheutuu muutaman minuutin katkos. Katkos ei vaikuta tallenteisiin. Muut toiminnot eivät toimi päivityksen aikana.

Pahoittelemme päivityksestä aiheutuvaa katkosta.

Laiterikon takia oli yleistä vikaa tallenteissa 2.11.2015 klo. 16.40-21.30 välisenä aikana.
Valitettavasti näitä tallennuksia ei saada palautettua.

Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa.

Watson-palvelun ohjelmien kelauksessa esiintyi ongelmia 21.10, jolloin vika korjattiin. 
Boksit on kuitenkin syytä käynnistää uudelleen toimiakseen oikein. 

 

Torstaina 29.10.2015 klo 8:30 – 8:45 välisenä aikana tehdään Watson päivitys. Päivityksestä aiheutuu muutaman minuutin katkos. Mikäli asiakas on aloittanut ohjelman katsomisen ennen päivitystä, ei katkoksella ole vaikutusta. Muut toiminnot eivät toimi päivityksen aikana.

Pahoittelemme päivityksestä aiheutuvaa katkosta.